.

ارتباط با ما

 

موسسه علوم و کیهان شناسی هفت آسمان 

  

 

 

استان البرز - کرج - خیابان بهار - خیابان شهید ادیبی - کوچه شهید شاکری - شماره 3 

 

  

Web: www.7skies.tk 

 

weblog: www.7skies.blogsky.com 

 

Email : Info.7skies@gmail.com 

 

ارتباط با مدیرعامل : 

 

m.faez.m@gmail.com 

 

۰۹۱۲۴۶۳۰۸۱۵

 

ارتباط با واحد تحقیق و پژوهش : 

 

R.S.Alireza@gmail.com 

  

۰۹۳۵۲۳۵۵۴۰۳